17 Disember 2011

rancangan pengajaran harian

Mata pelajaran : BAHASA MELAYU


Tahun                   : 1


Masa                     : 60 minit


Tema                     : Permainan


Tajuk                     : Layang-layang


Fokus Utama     : 4.1 – menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian didik hibur.


Standard Pembelajaran : 4.1.2 – menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.


Fokus sampingan : 1.5 – bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.


Standard pembelajaran : 1.5.1 – bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.


Objektif               : pada akhir pengajaran murid dapat;


i.                     Menyebut dengan jelas seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.


ii.                   Bercerita tentang laying-layang berdasarkan gambar dengan sebutan yang jelas menggunakan ayat tunggal.


Pentaksiran :  murid diminta menyebut dengan jelas seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku mengikut kreativiti murid.


fasa
Cadangan aktiviti
Catatan
Fasa persediaan
a.       Guru memaparkan laying-layang dalam bentuk gambar atau bahan maujud kepada murid.
b.      Murid memerhati objek atau gambar tersebut dan menjalankan aktiviti sumbang saran.
Contoh soalan untuk aktiiti sumbang saran:
-          Apakah yang kamu lihat?
-          Pernahkah kamu bermain permainan ini?
-          Di manakah tempat yang sesuai untuk bermainan permainan ini?Bahan maujud:
Layang-layang


Fasa imaginasi
a.       Guru memaparkan seni kata lagu dalam papan hitam.
b.      Murid diminta menyebut seni kata lagu tersebut dengan bimbingan guru.
c.       Murid diminta menyebut semula seni kata lagu tersebut secara individu, kumpulan dan kelas sambil menggayakannya.
d.      Murid diminta menyanyikan lagu tersebut mengikut lagu yang diperdengarkan melalui pita rakaman.
e.      Murid diminta menyanyikan lagu tersebut sekali lagi sambil melakukan gerak laku yang bersesuaian dengan seni kata dan irama lagu tersebut.
f.        Murid bercerita tentang bentuk dan warna layang-layang yang ingin dihasilkan.

Lampiran 2
Senikata lagu :

Layang-layangku sayang,
Terbang megah di awan,
Hati tak terkira riang,
Bermain bersama kawan.

16 Disember 2011

Rancangan Pengajaran Harian (pengajaran mikro)

Mata pelajaran          : Bahasa Melayu

Tahun            : 2 Bijak

Bilangan pelajar : 12 orang

Tarikh             :27 Oktober 2011

Masa  : 8.50 – 9-50 pagi

Tajuk  : Imbuhan awalan

Fokus utama                       :

Standard Kandungan    : 5.2- Memahami dan menggunkaan pembentukan kata yang

                                          sesuai dalam pelbagai situasi dengan baik.

Standard Pembelajaran: 5.2.1- Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan

                                                  akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

Fokus Sampingan :

Standard Kandungan:    3.5- Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara

                                          daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran : 3.5.2 – mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan

                                                daripada pelbagai sumber.

Objektif           : Pada akhir pengajaran murid dapat:

i.              Menyatakan dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul.

ii.            Mengklasifikasikan perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran yang diberi.

Pentaksiran : Murid diminta mencatat perkataan untuk diklasifikasikan berimbuhan

                        awalan dan akhiran dalam latihan yang diberiNilai    :          bekerjasama , patuh pada arahan, member perhatian, menghormati,

                      bertanggungjawab.

KBKK :          menjana idea, menghuraikan, mengkategorikan, membuat kesimpulan

                       Pengetahuan sedia ada: murid-murid sudah diajar tentang kata dasar

                       dan imbuhan.fasa
Cadangan aktiviti
catatan
Fasa Imaginasi
-penjanaan  idea
-sintesis
c. murid diminta untuk menampal gambar di papan tulis.
d. guru meminta beberapa orang murid lagi mengambil kad perkataan.
e. murid diminta untuk membaca dan menampal kad perkataan tersebut berdasarkan gambar yang betul.
f. guru menunjukkan contoh imbuhan yang terdapat di dalam kad perkataan tersebut.
g. murid mengeja dan menyebut perkataan yang berimbuhan awalan.

Lampiran 2
Kad perkataan
-melompat
-berlari
-bersenam
-menari
-menanduk
           -menendang
Refleksi pengajaran
 
3.0       REFLEKSI MIKROTEACING
3.1       KEKUATAN
Melalui pengajaran mikro ini saya telah memilih Kompenen Kemahiran Penggunaan Bahan Bantu Mengajar. Saya telah menggunakan gambar bersiri serta kad ayat sebagai bahan bantu mengajar. Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan tugasan pengajaran saya ini ialah prinsip bahan bantu mengajar ini menarik dan boleh memberi ransangaan kepada murid. Kesesuaian bahan yang digunakan juga sesuai dengan objektif pelajaran pada hari tersebut iaitu murid dapat menyusun cerita berdasarkan urutan yang betul. Bahan bantu belajar ini juga mencabar minda murid untuk timbul rasa ingin tahu tentang perkara yang berlaku berdasarkan gambar tersebut. Perkara ini penting kerana murid-murid akan dapat menggunakan daya pemikiran mereka apabila sesi pengajaran dan pembelajaran sedang berlaku. Bahan yang digunakan juga sesuai dari segi saiz yakni murid-murid dapat melihat bahan yang disampaikan dengan jelas. Penggunaan fungsi bahan juga telah melibatkan semua murid secara aktif. Penglibatan murid secara aktif dapat membantu menguatkan lagi kefahaman murid terhadap pengajaran dan pembelajaran yang guru sampaikan pada hari tersebut. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran.
           
3.2       KELEMAHAN
Kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan tugasan  ialah penggunaan bahan bantu belajar yang terhad. Warna yang digunakan juga kurang menarik dan pelbagai. Teknik penyampaian yang saya gunakan juga didapati masih lemah. Kelemahan dari segi penyampaian saya berlaku kerana saya berasa kekok untuk beraksi di hadapan kamera.

3.3       LANGKAH MENGATASI
Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam tugasan pengajaran mikro, penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah perlu pelbagaikan bahan bantu mengajar. Kepelbagaian bahan yang digunakan mampu menarik minat murid untuk mengikuti setiap aktiiti yang dilakukan. Warna juga perlu dititikberatkan kerana kanak-kanak lebih suka benda yang berwarna-warni. Teknik penyampaian guru juga amat perlu dipertingkatkan dan berkeyakinan tinggi tidak mengira apa pun situasi supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, penghasilan bahan bantu mengajar amat mementingkan semua aspek supaya murid-murid dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

2 Oktober 2011

ANTONIM

Aa

abadi sementara

abai acuh; peduli

adab beradap biadap

ajak mengajak menghalau; mengusir

alah menang

alir mengalir bertakung

am khas; khusus

aman huruhara; kacaubilau

amanah curang

angguk geleng

mengangguk menggeleng

asli palsu; tiruan

arif bodoh; jahil, tolol

awas cuai;lalai

atur teratur bersepah;berselerak

azab nikmatBb

bahagia sengsara

kebahagiaan penderitaan; kesengsaraan

berbahagia menderita

bahaya berbahaya selamat

bakal bekas

bakhil pemurah

bangga malu

membanggakan memalukan

bangkang membangkang menyokong; mencadangkan

Bantu membantu membiarkan

Baring berbaring bangkit; bangun

baru lama; usang basmi

membasmi memelihara; mempertahankan

bawa membawa meninggalkan

bazir membazir berhemat; berjimat

membazirkan menghematkan; menjimatkan

bebas terbelenggu; terikat; terkawal; terkongkong

membebaskan membelenggu; mengawal;

mengongkong; mengikat beku cair

membekukan mencairkan

belah berbelah bercantuma

membelah mencantumkan

bengkalai terbengkalai

selesai; siap

berani gentar; takut

beri memberi menerima

berkas memberkas melepaskan

beza berbeza sama; serupa

biadap beradap; sopan

bina membina membinasakan; merobohkan; meruntuhkan

bising senyap; sepi; sunyi

boros cermat; hemat; jimat

bujur membujur melintang

buka membuka menutup

buncit kempis


Cc

Cabut mencabut menanam; mencacakkan

cacat sempurna

campak mencampakkan

memungut; mengutip

cantum bercantum berasing; berpisah

cedera pulih; sembuh

cegah mencegah menggalakkan

cemar bersih

cerah gelap; kabur

cerdik bodoh; dungu; tolol

cermat boros; cuaiIi

ikhlas curang; pura-pura

imaginasi kenyataan

ingkar mengingkari mematuhi; mentaati; menuruti

isi kulit

istirahat beristirahat bekerja; bertugas


Jj


jaga tidur

jahat baik

jajah menjajah memerdekakan

terjajah merdeka

jalan berjalan berhenti

janda duda

jasmani rohani

jaya berjaya gagal; kandas

jelma menjelma menghilang

jernih keruh

jimat boros

jutawan fakir


Kk

kabur jelas; terang

kahwin berkahwin bercerai

kalah menang

karam terapung; timbul

kawan lawan; musuh

kebal lut

kejam adil; berperikemanusiaan

kelu lancar

kemarau hujan; tengkujuh

kembali pergi

kembang kuncup

kembung kempis

kencang perlahan

keras lembik; lembut

Kerat mengerat menyambung

keruh jernih

kesat licin

ketara kabur; samarsamar

ketat longgar

ketua pengikut

kilau berkilau malap; suram

kota desa; kampung

kuala hulu

kukuh lemah

kusut kemas; rapi

kutuk mengutuk memuji; menyanjung


LI

laba kerugian

berlaba berugi

lakilaki perempuan

lalai awas; waspada

lanjut singkat lapang

sempit luang

melaung berbisik

lawan kawan; sahabat

layu segar

lebar sempit

lekas lambat

lekat melekat lekang; tanggal

lena sedar

terlena terjaga

lengang sibuk

lintang melintang memanjang; membujur

lokek pemurah

luas sempit

lulus gagal

lunak keras

lurus bengkok


Mm

mahal murah

majikan pekerja

makan minum

makmur melarat; meleset

malang bertuah

malapetaka tuah

malas rajin

maju mundur

manusia binatang

marak padam

masam manis

masin tawar

megah aib; malu

merdu garau; parau; sumbang

mesra renggang; sombong

mewah melarat; menderita; miskin

mirip berbeza; berlainan

moden kolot; kuno

muncul hilang; lenyap; lesap

mungkir

memungkiri menepati; menunaikan


Nn

Nafi menafikan mengakui; mengiakan

Nganga ternganga tertutup

nipis tebal

nyata kabur


Oo

olok

olokolok sungguhsungguh


padam bernyala

pahit manis

pakai memakai menanggalkan

palsu asli; benar; tulen

panas dingin; sejuk

pangkal hujung

papa kaya

pasang surut

patuh ingkar

payah mudah; senang

pejam celik pelik

biasa pendek

panjang penuh

kosong perang

berperang berdamai

perlahan cepat

pilu gembira; riang

pipih bulat

pisah berpisah bertemu

pucat berseri; garang

pulih sakit; tenat

puncak dasar

pupus utuh

pusat cawangan

putus terputus bercantum; bersambung


Rr

racun madu; penawar

rapat jarang; renggang

rapi berselerak; bersepah

reda kencang;lebat

rela enggan

rendam merendam menjemur

rindu benci


SS

sah batal

sakit sembuh

saksama zalim

sama berbeza; berlainan

sangkal menyangkal mengakui; mengiakan; mengikut; menurut

sangsi yakin

sayang benci

sedar lalai; pengsan

sedih gembira

sedut menyedut menghembus

segar layu

selesai terbengkalai; terhenti

senyap bising; riuh sepi bising; riuh setia derhaka simpan

menyimpan membuang

sokong menyokong membangkang; membantah

sombong ramah

sopan biadap

sukacita dukacita

surai bersurai berhimpun

surut pasang

susun bersusun berselerak; bersepah

syak percaya; yakin

syurga neraka


Tt

taat derhaka

mentaati menderhaka

tajam tumpul

takut berani

tampan hodoh

tangkap menangkap melepaskan

tanya bertanya menjawab

tarik menarik menyorong

tawan menawan membebaskan

tegak condong

tegang kendur

tegah menegah membenarkan; menyuruh

tekun malas; sambil lewa

telan menelan meluahkan

tenggelam timbul

tenteram bimbang; kacau; risau

tewas menang

timbus menimbus menggali; mengorek

tulen palsu; tiruan

tunggal banyak; jamak

tutup menutup membuka